[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  link banner
  ผลการสำรวจ

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  พยากรณ์อากาศ
   

   
    
  ประวัติโรงเรียน  
   

  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหูกวาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา เนื่องจากพื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลนาหูกวางเป็นที่ห่างไกลจากสถานศึกษาแห่งอื่น ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ การก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี โดยได้ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ยกพื้นชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ขนาดกว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ซึ่งใช้เป็นอาคารเรียนจำนวน ๓ ห้องเรียน และได้สร้างบ้านพักครูชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาดกว้าง ๕.๓๐ เมตร ยาว ๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง และโรงอาหาร ๑ หลัง และส้วม ๑ หลัง จำนวน ๒ ที่ พื้นที่ ๗๒ ไร่ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ ได้โอนโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้โอนโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๔) โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๒ เปิดทำการสอน ๓ ระดับ มีจำนวนห้องเรียน ๑๑ ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๗๔ คน ครู ๑๓ คน พนักงานบริการ ๑ คน มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ ดังนี้

  1. พลสมัครกระจ่าง ชูเมือง ๒๕๑๕ – ๒๕๒๓ ตำแหน่งครูใหญ่
  2. นายบำรุง นพประพันธ์ ๒๕๒๓ – ๒๕๒๙ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  3. นายสุนันท์ นาคกล่อม ๒๕๒๙ – ๒๕๓๙ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  4. นายจีระยศ กิจตรอง ๒๕๓๙ – ๒๕๔๕ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  5. นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
  6. นายไชยยันต์ โพธิ์สุทธิ ๒๕๕๗- ปัจจุบัน


  Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 :Samakomlekanukarnsatree2 School
  หมู่ที่ 3 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5