ชื่อ - นามสกุล :นางปารย์ใจ ขำพินิจ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :032-672392
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :