ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสีตีฟาตีมะ เจ๊ะมะ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :หมู่ที่ 3 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Telephone :
Email :